Normál nézet


Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata
  • Az I. forduló pályázati azonosítója: KEOP-7.1.2.0.-2008-0232
  • Az I. fordulóra elnyert támogatás összege: 45 985 000 Ft.
  • Az I. forduló támogatás időszaka: 2008. október 30. - 2011. március 31.

  • A II. forduló pályázati azonosítója: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0001
  • A II. fordulóra elnyert támogatás összege: 1 618 424 000 Ft.
  • A II. forduló támogatás időszaka: 2011. október - 2015. júniusTiszalúc település szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás bemutatása

Szennyvízcsatorna hálózat

A tervezett szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű, gravitációs üzemű csatorna, a közterületi átemelőkkel. A végátemelő, és a szennyvíztisztító telep közötti nyomóvezeték nyomvonala a KHT út mellett halad és befut a tervezett szennyvíztisztító telepre.
A H-5167-31/2004. ügyiratszámú vízjogi létesítési engedélyben meghatározott keletkező szennyvíz mennyiség 558 m3/d amelyet még 100 %-os csatornázottsággal, 5635 fővel, 100 l/fő/d fajlagos szennyvízkibocsátással, 90 %-os rákötéssel és 10 %-os tartalék biztonsággal vettek figyelembe a távlatban keletkező szennyvizek mennyisége 90 % -os csatornázottsággal értendő melyre a csatorna hálózat és nyomóvezetékek vízszállító kapacitását méreteztük az engedélyezési tervben. Jelen projektben 80 %-os csatornázottsággal, 3591 fővel, 75 l/fő/d fajlagos szennyvízkibocsátással, 75 %-os rákötéssel számoltunk így a keletkezett szennyvíz mennyiség:
Qátlag =: (3591 fő x 75 l/fő/d ) x 1,1 = 396,258 l/nap ~ 300 m3/d.
A beruházással érintett ingatlanok száma: 1197 db ingatlan.
A beruházási költségek csökkentése miatt került sor a H-5167-31/2004. ügyiratszámú vízjogi létesítési engedély módosítására, a módosított engedély száma: 1158-13/2007, mely érvényes és jogerős.

A szennyvízcsatornák nyomvonala, magassági vonalvezetés

A csatornák minimális mélysége 1,7 m maximális 3,5 m. Az 1,7 m-es indulási szint kialakítását a meglévő közművek mélysége indokolja (víz, gáz, telefon). A csatornák minimális esése 3 ‰, max. esése 303 ‰.
A fektetési mélységet meghatározzák a meglévő közművek, melyeket alulról keresztezzük.
A csatornát a Magyar Közút KHT kezelésében lévő utakon nem az úttengelybe, hanem valamelyik forgalmi sávban, lehetőleg a burkolat szélekhez közel, illetve zöldsávba terveztük elhelyezni a védőtávolság betartásával a meglévő közművektől.
A tervezett nyomóvezeték hossza, mely a nyers szennyvizet a szennyvíztisztító telepre továbbítja 4532 m D160 KPE. Tervezett D 160 nyomóvezeték nem keresztezi a Hernád csatornát, és a MOL Rt. Gázvezetékét, valamint az OVIT vezetékét. A 3607számú Gesztely- Bőcs összekötő utat nem érinti.
Önkormányzati területen zöldterületbe, vagy útburkolatba kerül a csatorna.

A csatornahálózat szerkezeti ismertetése

A gravitációs csatornák DN 200 KG-PVC csőből készülnek.
A csatornáknál egyenes szakaszokon, 100 m-ként, több csatorna találkozásánál, töréspontokban és magasságban történő változásnál 1,0 m-es belső átmérőjű beton aknát terveztünk. A házi bekötővezetékek DN 150 KG PVC csőből készülnek.
Az aknák C12-32/KK minőségű betonból készülnek lefedésük Ø 600 öntöttvas fedlappal történik. Egyenes szakaszokon 50 m-ként tisztítóidom kerül elhelyezésre, mely Ø 400 illetve Ø 200 mm-es átmérővel készül. Nyomóvezetékek anyaga KPE P-6 nyomásfokozattal, átmérője D 63, D 90, D 110, D 160. A házi bekötések D 50 KPE vezetékből készülnek.
A házi bekötések az ingatlan területén a kerítésen belül 1 m-re kerülnek elhelyezésre.

Tervezett szennyvízátemelők:

I. átemelő 518 m3/d
II. végátemelő 1.209 m3/d
IV. átemelő 415 m3/d

"A" változat
Tiszalúc    
Gravitációs csatorna: DN 200 KG PVC 22 228 m
Bekötő csatorna: DN 150 KG PVC 12 528 m
Nyomóvezeték: D 63 KPE 692 m
  D 90 KPE 406 m
  D 110 KPE 1 040 m
  D 160 KPE 4 532 m
Bekötő vezeték D 50 626 m
Házi beemelő egységek:   55 db
Szennyvízátemelők I. átemelő 518 m3/d
  II. átemelő 1.209 m3/d
  IV. átemelő 415 m3/d

Szennyvíztisztítás

A szennyvíztisztító telep a községtől 3390 m-re, a 3611 számú KHT útról megközelíthető területen létesül. A tervezett szennyvíztelep kapacitása 300 m3/nap.
Tisztítótelep helye: 012 hrsz. terület, mely Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának kommunális szilárd hulladék lerakó céljára megvásárolt terület melyen a hulladék lerakó II. üteme nem épül meg így infrastruktúrával ( trafó, út csatlakozás, transzformátor) ellátott terület áll rendelkezésre.
A szennyvíztisztító telepen "Barndepho" technológiájú teljes biológiai tisztítást biztosító kombinált műtárgy valósul meg. Az iszapkezelés sűrítéssel és gépi víztelenítéssel kerül megoldásra.

Szennyvíztiszító telep alapadatai:

A technológia meghatározása:

"Bardenpho" tisztítási technológia 1 db kombinált műtárgyban

A technológia:

Teljes biológiai tisztítás kétlépcsős nitrifikációval és denitrifikációval részleges biológiai foszfor eltávolításával és vegyszeres teljes kicsapatással.

A szennyvíz minőségi adatai:

Megállapítható, hogy napjainkba de a jövőben is az átlagos szennyvíz mennyiség nem éri el a 100 l/fő/d értéket. A szennyvizekben lévő szennyező anyagok /BOI5 , KOI, N, P stb./ koncentráció ezért nagyon magas.
Nyers szennyvíz várható minőségének megállapítására szükséges a lakosszám illetve LE szám, valamint a fajlagos vízfogyasztás (l/LE/d) ismerete. A szennyvíz várható paramétereinek megállapítására használjuk a nemzetközileg is elfogadott 1 LE fajlagos szennyezőanyag kibocsátási értéket.

Szennyező anyag kibocsájtás fajlagos értékei:

BOI5 : 54-60 g/LE/d
KOI (1,8-2 x BOI5 : 100-120 g/LE/d
ö. Leb. A.: 70-90 g/LE/d
TKN: 10-13 g/LE/d
Ammónia (0,6 x TKN): 1-3 g/LE/d
A tisztítótelepről elfolyó szennyvíznek a tervezéskor a 26/2004. (XII. 25.) KVVM rendelet szerinti 2. Egyéb védett területek befogadói kategória határértékeit kell kielégítenie.
A fajlagos érték nagymértékben függ attól, hogy a szennyvíz milyen lakóterületről érkezik, jelen esetben kertes házakból.

A szennyvíztisztító telep berendezései a következők:


az oldal tetejére