Normál nézet


hotline

Szennyvízberuházás infovonal:
20 / 228 - 0393 (munkaidőben)

A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Viziközmű Társulat vezetőihez. Ügyfélfogadás: Szerda de. (Községháza)


Üdvözöljük
Tiszalúc Nagyközség szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás honlapján!

infoblokk_kohezio

uszt_logo

Nagy érdeklődés övezte a 2015. szeptember 15.-i sajtótájékoztatót

Kedden sajtótájékoztatót tartottak a Tiszalúci 1-es számú átemelőnél. Tovább


Sajtótájékoztató meghívó

2015. szeptember 15-én, kedden 15 órakor kerül megrendezésre a projekt hivatalos sajtótájékoztatója az 1-es számú átemelőnél (Tiszalúc, Sport köz). Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk. Tovább


Nagy érdeklődés övezte a 2014. május 15.-i projektnyitó ünnepséget

Csütörtökön projektnyitó ünnepséget tartottak a Tiszalúci Művelődési Házban. Tovább


Projekt-nyitó rendezvény és sajtótájékoztató

2014. május 15-én 11 órakor kerül megrendezésre a projektnyitó rendezvénye, Tiszalúci Nagyközség Művelődési Házában. Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk. Tovább


Közbeszerzési hirdetmény

A kivitelező kiválasztásának közbeszerzési felhívása. Tovább


Aktuális környezeti hírek

Ki mit tehet a hulladékcsökkentésért? Tovább


Aktuális környezeti hírek

Helyzetképp a hazai komposztálásról. Tovább


Letölthető dokumentumok:


Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata
  • Az I. forduló pályázati azonosítója: KEOP-7.1.2.0.-2008-0232
  • Az I. fordulóra elnyert támogatás összege: 45 985 000 Ft.
  • Az I. forduló támogatás időszaka: 2008. október 30. - 2011. március 31.

  • A II. forduló pályázati azonosítója: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0001
  • A II. fordulóra elnyert támogatás összege: 1 618 424 000 Ft.
  • A II. forduló támogatás időszaka: 2011. október - 2015. júniusTiszalúc nagyközség területén jelenleg nincs, kiépített közműves szennyvízcsatorna hálózat. A községben keletkező szennyvizeket közműpótló berendezésekben gyűjtik össze, s időszakonként szippantó kocsival elszállítják. A berendezések vízzárósága nem megfelelő, ezért csak szikkasztóként üzemelnek. Nagymértékben szennyezve a környék talaját, felszíni és felszín alatti vízbázisát. A tervezett projekt több hátrányos adottságon tud segíteni, három fő társadalmi gazdasági hátrány csökkentésével. A gazdasági hátrányok csökkentésével a vállalkozások számára nyújt előnyöket. A keletkező szennyvíz a csapadékvízelvezető-csatornákban vagy a talajba szivárog el, ezzel károsítva a környezetet és a talajt.

Magyarországon a közműolló jellemzően nyitott, a csatornázottság elmarad a vezetékes vízhálózattól. 2001-ben történt felmérés alapján az ország lakásállományának 93%-a volt a vízhálózatba és 54%-a volt a szennyvízhálózatba bekapcsolva. Az Észak-magyarországi régióban ez az arányszám a vízhálózatba bekapcsolt lakások esetén 87%, míg a szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások esetén 42%. A családi házas beépítésű lakóterületeken jellemzővé vált a szennyvízgyűjtés és elszállítás, mely a csatornázatlan településrészekre ma is jellemző.

2004-ben az ország településeinek 62,2%-a volt csatornázott és a szennyvizek 66,5%-a került biológiai tisztítás után a befogadókba. A beruházással érintett vízgyűjtő területen (Hernád-Takta vízgyűjtő alegység) lévő települések mintegy 55 %-a van szennyvízcsatornával ellátva. A területen működő szennyvíztisztító telepek össz kezelési kapacitása 9600 m3/d. Az 54 csatornázatlan település szennyvize ellenőrizetlen kialakítású gyűjtőkben kerülnek tárolásra, a szippantott szennyvíz elszállított mennyisége nagyságrendekkel kevesebb a vízfogyasztás mennyiségétől. Jelentős vízgazdálkodási kockázatot a nem csatornázott települések ellenőrizetlen szennyvízgyűjtése és elhelyezése, valamint a már csatornázott területeken felhagyott szennyvíztárolók nem szakszerű felszámolása jelent. Környezetterhelési kockázat továbbá a csak mechanikailag kezelt szennyvíziszap elhelyezésének megoldatlansága.


Szennyvíz és kezelése

Szennyvízkezelés

A felhasználás során az ivóvíz, az iparvíz szennyeződik. Ezért a felhasználás helyéről el kell vezetni. A szennyvízelvezetés történhet csővezetéken (csatornában), a felhasználási helytől távolabbra épült szennyvíztisztítóba, vagy a fogyasztási hely közelébe épült szikkasztóba illetve egyéb közműpótló létesítménybe. Az utóbbi csak egyedi ellátásban illetve átmeneti helyzet megoldására alkalmazható. A szennyvizet a szennyvíztisztítóban hatóságilag előírt minőségűre kell tisztítani (majdnem ivóvíz minőségűre). A szennyvízszolgáltatás a vízellátáshoz hasonlóan több részfolyamatból áll, melynek együttese biztosítja a szennyvizek elvezetését, tisztítását. Ez teszi lehetővé a felhasznált víz, a szennyvíziszap elhelyezését, újrafelhasználását. A környezet az így kezelt szennyvíztől nem károsodik.

Szennyvízgyűjtés

A szennyvízgyűjtés olyan csőhálózat működtetése, amelyben a szennyvíz a fogyasztói helyről, egy meghatározott helyre, a szennyvíztisztítóba jut. Magyarországon több módon: gravitációs rendszerben, nyomás alatti (más néven: vákuumos rendszerben) is történik a szennyvíz elvezetés. A csőhálózat anyagának megválasztása a szennyvízhálózat élettartamának meghatározása miatt a legfontosabb. A szennyvízhálózat anyagának megválasztása az ívóvízhálózat építésénél is fontosabb. Szigorúbb előírása miatt kivitelezése nagyobb gondosságot követel. A rosszul szerelt csőkötéseken a szennyvíz a környezetébe szivárog (exfiltrál). Ugyanakkor magas talajvíz esetén a szennyvíz bekerülhet a vezetékbe (infiltrál).

Szennyvízszállítás

A szennyvíz szállításán a településtől távolabb lévő esetleg több település szennyvízét tisztító központi szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat közötti vezeték üzemeltetését, a szennyvíz továbbítását értjük. Ez a szennyvízgyűjtéstől eltérő feladatot jelent, mert a továbbítás vákuumos rendszerben, nyomás alatt történik.

Szennyvízátemelés

A kedvezőtlen adottságú, elsősorban nagy kiterjedésű településeken elkerülhetetlen feladat a szennyvízátemelés. A helyi automatikával szabályozott működés hibamentes üzemelést eredményez.

A szennyvíz tisztítás folyamata

A szennyvíz tisztítása az egész folyamat legbonyolultabb része. A szennyezettség mértéke és mennyisége napszakonként változik. A tisztítás módját ezért ehhez kell igazítani. Ebben csak a teljes automatizáltság segít. A szennyvíz tisztításának sorrendje: mechanikai, biológiai és kémiai. A technológia során leválasztott szennyvíziszap további kezelésre szorul. Végeredményét az iszapot, vagy szerves anyagot a mezőgazdaságban vagy kijelőlt depóniában helyezhető el.

Lakossági szolgáltatás

A szolgáltatás másképp jelenik meg, mint a vízellátás esetében. A szennyvízelvezetést a fogyasztó csak a számla benyújtásakor érzékeli.A számlázási alap az elfogyasztott vízmennyiség, melynek beszedése azonos üzemeltető esetén a vízdíjjal együtt történik.
A vízellátás, a szennyvízgyüjtés és a szennyvíztisztítás feladatainak ellátása költségeset vonz. A magas szolgáltatási követelmények magas víz-, és csatornadíjjal járnak. Amíg a víz ára maximált, illetve hatósági árformába tartozik, addig a szennyvízdíj a szabad árformába tartozik. Az ármegállapítás jogköre az önkormányzatoké. Az árakat a szolgáltató közlése alapján a a helyi önkormányzatok rendelettel állapítják meg.

Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvizek elvezetésére szolgáló létesítmények: zárt csatornák, nyílt árkok szivárgók és az ezek működését biztosító műszaki rendszerek nem tartoznak a szennyvízberuházáshoz.
Régebben egyesített csatornarendszereket is használtak. Ezen rendszereknél a szennyvíz elvezetés és a csapadékvíz elvezetés ugyanazon a csatornahálózaton történik. Ezen rendszerek hosszútávú működtetése számos problémát vetett fel, ezért napjainkban elválasztott rendszerek épülnek.


az oldal tetejére