Beruházás bemutatása


Hejőpapi község négy vízgyűjtője közül ezen projekt keretén belül az CF és DF vízgyűjtők által határolt területek csapadékvíz elvezetését kívánjuk megvalósítani.
Ezáltal Hejőpapi község északi (CF vízgyűjtő), és Észak- keleti (DF vízgyűjtő) területén kívánjuk a csapadékvíz elvezető rendszert kiépíteni. A belterületi részekhez nagyobb külterületi vízgyűjtők is csatlakoznak.

Ezek északi és nyugati oldalról érik el a települést. Ezért a C-1-0-0 főgyűjtőn kívül az övárokként is funkcionáló C-1-0, C-1-3-3, C-1-7-0 csatornákat is Q10 %-os vízhozamra méreteztük. A C-1-0-0 főgyűjtő befogadója a 4800 m3 térfogatú belvíztározó, ahonnan egy belvízátemelő szivattyúval a CNY-1-0 nyomócsővel juttatjuk át a csapadékvizet a DF vízgyűjtő terület gravitációs rendszerébe. A D-1-0-0 főgyűjtő a Kossuth utca Észkar gravitáló kivezető belterületi szakaszát, illetve ugyanezen út Délre folyó útárkának, elsősorban külterületi vizeit vezeti el, majd a külterületi önkormányzati útárkaként becsatlakozik a Hejő főcsatorna 12+242 szelvényébe. A csatlakozó külterületi vízgyűjtők miatt a D-1-0-0 főgyűjtőn kívül a D-1-0-0 és D-1-1-1-1 jelű csatornákat is Q10 %-os vízhozamra méreteztük.
A DF vízgyűjtőre érkezik majd a későbbiekben megépülő BF, és a projekt keretén belül megépülő CF terület csapadékvizeit befogadó belvíztározó átemelőjének vízhozama is, melyet a méretezésnél egyidejűséget feltételezve vettünk figyelembe.
A község északi végében olyan lefolyástalan terület van a temető alatt, ahonnan gravitációsan a csapadékvíz nem vezethető el. Ide gravitálnak a BF és CF vízgyűjtő területek csapadékvizei. A tározót grafikus módszerrel méreteztük Q10 %-os vízhozamra. A térfogatot egyszerűsített árhullám kép alapján számoltuk. A 150 l/s szivattyúkapacitást feltételezve kiadódó tározótérfogat 4800 m3.

A vízkivételi oldalon egy belvízátemelő műtárgy kerül kialakításra, mobil szivattyúval.
Hejőpapi község teljes belterületén a csapadék csatornahálózatot Beton Melior TB típusú burkolóelem családdal terveztük meg. Az elemcsalád lehetővé teszi, hogy a kapubejáróknál, átereszeknél az elemeket a megfelelő teherbírású fedlapokkal fedve, szelvényváltás nélkül a műtárgyak kialakíthatók.
A Hejő főcsatorna torkolati műtárgyánál a kotróút biztosítására szintén fedlapos átereszt tervezünk. A Hejő főcsatornát a betorkolás felett és alatt 5-5 m hosszban 30 cm vastagságban kőburkolattal kell ellátni.

A magassági vonalvezetést a meglévő egyéb közművek műtárgyainak adott magasságához kell meghatározni magasság Balti felett, különös tekintettel a meglévő árok indulási magasságára és a befogadó árok magassági vonalvezetésére. A csatorna fektetését a befogadótól kiindulva kell elkezdeni, a másik oldali indító magasság folyamatos kontrolálásával. A lakkosság minimális akadályoztatása miatt csak akkor kell a meglévő átereszeket (gépkocsi bejárókat) felszedni, ha a létesítendő mű eléri azokat. A csatorna lefektetése és padkakorrekció után a gépjármű bejárókat azonnal ki kell alakítani, ezzel biztosítva a lakosság szabad közlekedését.
Az elbontott műtárgyak és átereszek törmelékének elszállításáról a tárgynapon gondoskodni kell a szakszerű és szabványos elhelyezésével (hulladéklerakó) együtt.

az oldal tetejére