A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, az ÉMOP program keretében valósul meg.


Üdvözöljük a „Belterületi vízrendezés Hejőpapi községben” című projekt honlapján!

A projekt EU támogatásból, az ÉMOP-3.2.1./C „Belterületi csapadék- és belvízelvezetés” támogatási keretéből készül.


Projekt koncepció bemutatása

Hejőpapi Község Önkormányzata vízrendezési tervvel jelenleg nem rendelkezik. A közelmúlt karbantartási munkái során jelentősebb mederkotrási munkák nem történtek, elsősorban nád és bozótirtást végeztek a mederszelvényben. A községben és környékén kiépített belvízcsatorna nincs. Az időszakosan végzett ároktisztítások, ill. új árok nyitása csak kárelhárítási jellegűek. A meglévő árkok, átereszek karbantartása nagyon hiányos. A község külterületi vízgyűjtői kialakult vízhálózat nélküli, hullámos, nagyrészt lefolyástalan területek. A fejlesztés célja az érintett területekről a csapadékvíz-és belvíz biztonságos elvezetése. A projekt révén az érintett vízgyűjtő területek veszélyeztetettsége megszűnik. A beruházással létrehozott csatornahálózat hossza 4,244 km,a károkozástól mentesített ingatlanok száma 67 db, lakosok száma 181 fő.

A támogatott projekt által megvalósult csapadékvíz átemelő akna száma: 1 db, a fejlesztéssel létrejövő csapadékvíz tároló 4800 m3 térfogatú; nyomott vezeték mérete: 334 m. A projekt menedzsment szervezet tagjai megfelelő szakképzettséggel és többéves munkatapasztalattal rendelkező személyek. A fejlesztéssel kapcsolatban Hejőpapi Község Önkormányzata önállóan pályázik; együttműködik az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi- és Vízügyi Igazgatósággal (koordinálás, szakfelügyelet), Magyar Közút Kht B.-A.-Z. Megyei Területi Igazgatóságával. A projektgazda által korábban végrehajtott, hasonló, környezetvédelmi céú fejlesztés volt az 1997 és 2002 között Hejőpapi Önkormányzata - Mezőcsát és Igrici községekkel együttműködve - nagy volumenű környezetvédelmi projekt, melynek keretében szennyvíztisztító telep és csatornahálózat került kiépítésre.(ezzel a projekttel a feszíni és felszín alatti vizek védelme valósult meg az adott területen); ill. 2005-ben adták át Hejőpapi külterületén létesült hulladéklerakó központot, mely jó példája volt a térségi összefogásnak.

az oldal tetejére