A Csurgó, Szenta, Porrog és Porrogszentkirály települések szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás bemutatása

A csurgói szennyvíztisztító telepre jelenleg a kistérség alábbi településeinek szennyvizei vannak bevezetve: Csurgó, Gyékényes, Zákány, Zákányfalu, Csurgónagymarton, Berzence, Somogyudvarhely. A csurgói szennyvíztisztító telep jelenlegi kapacitása (1800 m3/d) ezen települések szennyvízmennyiségeinek fogadásán túlmenően - a fajlagos vízfelhasználás jelentős csökkenése miatt - szabad kapacitással rendelkezik.
A Szenta, Porrog, Porrogszentkirály településekről származó 92 m3/d mennyiségű szennyvíznövekmény befogadására a szennyvíztisztító telep jelenlegi állapotában alkalmas.
A szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási feladat megoldására két változat került kidolgozásra.
Mindkét változat esetében az elvezetendő szennyvízmennyiségek meghatározásánál a települések lakos számát vettük figyelembe. A tervezési területen ipari szennyvízkibocsátó nincs.
A naponta keletkező szennyvízmennyiséget 85 l/fő/nap mennyiséggel számolva határoztuk meg.
Az órai csúcs értékét a napi átlag 1/10 részével vettük figyelembe. (Qh = 1/10 Qd)

A megoldás lényege, hogy a gravitációs csatornákkal és nyomott rendszerekkel összegyűjtött szennyvíz nyomócsöveken Csurgó város meglévő szennyvíztisztító telepére kerül.
A Csurgó térségi szennyvízrendszerhez újonnan csatlakozó települések terveink szerint kettő különböző ágon kapcsolódnak.
Szenta egy külön kiépítendő nyomócsővel csatlakozik Csurgó város szennyvízelvezető rendszeréhez.
Porrog, Porrogszentkirály települések összegyűjtött szennyvizeit szennyvízátemelőkkel és nyomócsövekkel összefűzve egy közösített ágként vezetjük Csurgóra. A közösített ág a Gyékényes és Csurgó között a vasútvonal mellet húzódó szennyvíznyomócsőre csatlakozik egy szennyvízátemelő beiktatásával. Az így bekapcsolt települések szennyvize a Gyékényes felől érkező szennyvízzel együtt a csurgói CS-5 jelű szennyvízátemelőre jut, mely közvetlenül a szennyvíztisztító telepre továbbítja.

Szenta község tervezett csatornahálózata:

Szenta község Csurgótól keleti irányba található. Megközelíthető a 68 127 számú bekötőúton.
Szenta község belterületén a lejtési viszonyok a gravitációs szennyvízgyűjtést 4 db szennyvízátemelő telepítésével teszik lehetővé.
Az Sz-4 jelű átemelőt a község keleti részén a településen átfolyó un. Kotyogói árok bal partján tervezzük elhelyezni. Befogadója a Vöröshadsereg utca valamint a Kossuth u. és a Petőfi u. egy - egy részén összegyűjtött szennyvizeknek. Ugyancsak ebbe az átemelőbe kerül a József Attila utca nyomott rendszerrel összegyűjtött szennyvize is. A nyomott rendszer alkalmazását az utca ellenirányú lejtése indokolja. Az Sz-4 átemelő nyomócsöve az Sz-2-0-0 jelű csatorna végaknájába csatlakozik.
Az Sz-3 jelű átemelőt a település D. -i részén ugyancsak a Kotyogói árok bal partjára telepítjük. Befogadója a Petőfi utca K. -i részének, valamint a Csokonai és a Március 6. utca szennyvizeinek. Az Sz-3 átemelő nyomócsöve az Sz-2-0-3-0 jelű csatorna végaknájába csatlakozik.
Az Sz-2 jelű átemelő a település központjában kerül elhelyezésre. Befogadója a Kossuth és Táncsics utcák a Szabadság tér, valamint a Zrínyi és Március 6. utcák egy - egy részéről érkező szennyvizeknek. Az Sz-2 átemelő nyomócsöve az Sz-1-0-0 jelű csatorna végaknájába csatlakozik.
Az Sz-1 jelű vég-átemelő falu K. -i végén telepítendő. Befogadója a Zrínyi utcai csatornának.
Az Sz-1 átemelő nyomócsöve szállítja Szenta községben összegyűjtött szennyvizet a Csurgó felé a 68 127 sz. bekötőút nyomvonalát követve. Csurgó várost elérve csatlakozik a Nagyváty utcában meglévő Cs-3-2-0 gravitációs csatorna végaknájába.

Szenta község szennyvízelvezetéséhez építendő összesen:

2 790 fm NÁ 200 KG-PVC gravitációs csatorna
1 750 fm NÁ 150 KG-PVC gravitációs bekötővezeték
90 fm ø50x2,9 KPE szennyvíznyomócső bekötővezeték
920 fm ø75x6,9 KPE szennyvíznyomócső bekötővezeték
4 985 fm ø90x5,1 KPE szennyvíznyomócső
195 db NÁ 150 KG-PVC gravitációs bekötés
9 db házi szennyvízbeemelő (SzNy-5 nyomócsőre)
Szennyvízátemelőbe elhelyezendő szivattyúk:
Sz-4 CP 3057 HT 252 Q=2,0 l/s; H=15,4 m P=2,4 kW
Sz-3 CP 3057 HT 250 Q=2,0 l/s; H=19,6 m P=2,4 kW
Sz-2 CP 3057 HT 252 Q=2,0 l/s; H=13,1 m P=2,4 kW
Sz-1 MP 2127 HT 252 Q=3,0 l/s; H=47,0 m P=7,4 kW

Porrog község tervezett csatornahálózata:

Porrog telepölés Csurgótól ÉNY. -ra a 6813 sz. közút mentén található
Az egy utcából álló település nagyrészt D. -i irányú lejtéssel. A fő utca É. -i vége enyhén É. -ra lejt ezért 2 db szennyvízátemelőt kell alkalmazni.
A P-2 jelű átemelőt a fő utca É. -i végén telepítjük az utca ezen részén gyűjtött szennyvíz fogadására. Nyomócsöve a P-1-0-0 csatorna végaknájába csatlakozik.
A P-1 jelű átemelőt a Fő utca D. -i végén telepítjük, mely fogadja a teljes település területén keletkező szennyvizet.
A P-1 átemelőből induló nyomócső kezdeti szakaszon a Fő utcai csatornával közös nyomvonalon halad, majd elérve 6813 sz. -ú közutat azt követve éri el Porrogszentkirály belterületét. Itt csatlakozik a PK-1-0-0 csatorna végaknájába.

Porrog község szennyvízelvezetéséhez építendő összesen:

1 680 fm NÁ 200 KG-PVC gravitációs csatorna
1 590 fm NÁ 150 KG-PVC gravitációs bekötővezeték
1 160 fm ø90x5,1 KPE szennyvíznyomócső
350 fm ø75x6,9 KPE szennyvíznyomócső
159 db NÁ 150 KG-PVC gravitációs Bekötés
Szennyvízátemelőbe elhelyezendő szivattyú:
P-1 CP 3085 HT 259 Q=2,8 l/s; H=19,0 m P=1,8 kW
P-2 CP 3085 HT 259 Q=2,0 l/s; H=21,8 m P=1,8 kW

Porrogszentkirály község tervezett csatornahálózata:

Porrogszentkirály telepölés Csurgótól NY. -ra a 6808 és a 6813 sz. közút mentén található.
Az egy utcából és egy kisebb mellékutcából álló település nagyrészt D. -i irányú lejtéssel. A falu középtáján található mellékutca eltérő lejtése miatt 2 db szennyvízátemelőt kell alkalmazni.
A PK-2 jelű átemelőt a fő utcából nyíló a templom felé vezető mellékutca végére telepítjük. Ez az átemelő fogadja a templomtól É. -ra eső településrész és a Porrog irányából érkező szennyvizeket. Nyomócsöve a PK-1-0-0 csatorna végaknájába csatlakozik.
A PK-1 jelű átemelőt a település D. -i végén helyezzük el, mely fogadja a teljes település területén keletkező valamint a Porrog felől jövő nyomóvezetéken érkező szennyvizet.
A PK-1 átemelőből induló nyomócső Csurgó városig követi 6808 számú út nyomvonalát, majd a vasúti átjáró előtt K. -i irányba fordul és a vasút vonalát követve éri el Csurgón az Aranyász utcát ahol a CS5-1-1 jelű meglévő gravitációs csatornába csatlakozik.

Porrogszentkirály község szennyvízelvezetéséhez építendő összesen:
2 330 fm NÁ 200 KG-PVC gravitációs csatorna
1 820 fm NÁ 150 KG-PVC gravitációs bekötővezeték
1800 fm ø90x5,1 KPE szennyvíznyomócső
200 fm ø75x6,9 KPE szennyvíznyomócső
182 db NÁ 150 KG-PVC gravitációs bekötés
Szennyvízátemelőkbe elhelyezendő szivattyú:
PK-1 CP 3085 HT 250 Q=3,0 l/s; H=20,3 m P=2,4 kW
PK-2 CP 3057 HT 252 Q=2,0 l/s; H=13,1 m P=1,5 kW
GyCs-1 NP 3171 HT 452 Q=22,0 l/s; H=31,1 m P=15 kW

Csurgó város területén létesítendő bekötések:

Csurgó város szennyvízcsatornázása a 2005 évben fejeződött be. A korábban, 1981 évben elkészült csatornahálózat csak a közintézmények bekötését oldotta meg. A lakóépületek hálózatra való csatlakozása azóta sem valósult meg. Jelen beruházás keretében ezen ingatlanok rákötését is meg kívánja oldani Csurgó város önkormányzata.
A tervezett bekötővezetékek a meglévő utcai (közterületi) gerincvezetéktől az egyes ingatlanok telekhatáráig készülnek NÁ 150 KG PVC csövekből gravitációs kivitelben. Mivel a gerinccsatorna abban az időben NÁ 300 és NÁ 400 mm -es beton csövekből készült, így a bekötővezetékek nagy részét csak a gerincre utólag ráépített beton aknák alkalmazásával lehet megoldani.

Építendő bekötővezetékek:
Rákóczi Ferenc utcában: 53 db NÁ 150 KG-PVC grav. bekötés
Csokonai utcában: 8 db NÁ 150 KG-PVC grav. bekötés
Iharosi úton: 4 db NÁ 150 KG-PVC grav. bekötés
Összesen: 65 db NÁ 150 KG-PVC gravitációs bekötés

A preferált változat műszaki megoldása szerint építendő összesen:

6 800 fm NÁ 200 KG-PVC gravitációs csatorna
5 160 fm NÁ 150 KG-PVC gravitációs bekötővezeték
7 945 fm ø90x8,2 KPE szennyvíznyomócső
1 470 fm ø75x6,9 KPE szennyvíznyomócső
90 fm ø50x2,9 KPE szennyvíznyomócső
610 db NÁ 150 KG-PVC gravitációs Bekötővezeték
9 db házi szennyvízbeemelő
9 db Szennyvízátemelő

A fejlesztéssel érintett területen élő lakosok és a csatornázás fajlagos mutatói:

Belterületi gerincvezeték 6,8 km.
Érintett lakosok száma (4.5.-ból ): 1065 fő.
Egységnyi gerincvezeték hosszra eső lakos szám: 156 fő/km.
Ingatlanonkénti várható fajlagos bekerülési költség:
457 100 00 Ft. / 610 db ingatlan = 749 344 Ft/db.

A beruházási költségek tartalmazzák az építendő gravitációs csatornák (gerincvezetékek és bekötővezetékek), szennyvíznyomócsövek és szennyvízátemelők építési költségeit. A szennyvízátemelőknél beleértve a gépészeti szerelés, elektromos bekötés és vezérlés kiépítésének költségeit. A csatornázottság mértéke a tervek szerint 100 %-os. A lakossági rákötés 90 %-os mértékűre van feltételezve.
Az üzemeltetési költségek tartalmazzák a személyi, anyagi, energia és egyéb költségeket, valamint az értékcsökkenés mértékét. Tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyok.

A meglévő és megépülő létesítmények helyének a pályázat benyújtásakor fennálló, ill. az építés és a fenntartás ideje alatt tervezett tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyainak bemutatása.

A tervezett létesítmények nagyrészt önkormányzati tulajdonban lévő területeket vesznek igénybe. Kivéve 4 db szennyvízátemelő helyét, mely magántulajdonban van, ezeket meg kell vásárolni.

Az elkészült létesítmény a társult önkormányzatok tulajdonába kerül, az üzemeltetést a kiválasztásra kerülő üzemeltető szervezet fogja végezni.
Jelenlegi üzemelő szennyvízelvezető rendszert és Csurgó várostól délkeletre elhelyezkedő szennyvíztisztító tisztító telepet a Dél - Zalai Víz és Csatornamű Zrt üzemelteti, az első ütem megvalósításában résztvevő önkormányzatok megbízásából.

A megépítendő II-es ütem megvalósítása során, majd ezt követen a végleges vagyon megosztás érdekében,a projektben résztvevők következetesen tartani kívánják a konzorciumi szerződésben megfogalmazottakat, mely szerint: A Tagok megállapodnak abban, hogy a szennyvízelvezető hálózat megvalósításával létrejövő vagyont oly módon osztják meg, hogy az összes beruházási költséghez viszonyítva minden Önkormányzat a közigazgatási területére eső beruházás összegének arányában szerez tulajdonjogot. A külterületi közös szakaszok, illetve a végátemelők tulajdonjogát az adott településekről kibocsátott szennyvíz mennyiség arányában osztják meg, amelyet a próbaüzem után külön megállapodásban fognak rögzíteni. Ennek alapját a vízjogi létesítési engedélyben rögzített szennyvízmennyiségek képezik.

Az egyes települések beruházási költsége a település saját szennyvízelvezetéséhez szükséges létesítmények beruházási összegéből és a közös használatú létesítmények beruházási költségeinek a település által kibocsátott szennyvízmennyiség arányos részének visszaosztásából tevődik össze.

A várható eredmények, hatások bemutatása

Az eddigi tapasztalatok egyértelműen mutatják, hogy az ilyen jellegű környezetvédelmi beruházások gazdasági és társadalmi hatásai már közvetlenül a megvalósítás ideje alatt, majd ezt követően az egyéb hatások folyamatosan, egymást generálva tartósan jelentkeznek.
Beruházás ideje alatti hatások:

Megvalósulást követő hatások:

az oldal tetejére